Säkra museibesök på Tavastehus slott

Webbutik


Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Tavastehus slotts syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt tryggt plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i slottets lokaler och de används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna. Vår personal övervakar förverkligandet av säkerhetsavstånden och begränsningen av antalet besökare.

Vi ger besökarna möjligheten att desinficera sina händer i synnerhet vid ingången och biljettförsäljningen, men även i caféet för allmänheten, på toaletterna och olika våningar i Tavastehus slott.

Tavastehus slotts minsta rum och trånga trapphus är stängda för allmänheten. I Tavastehus slott har vi en specifik vandringsriktning på varje våning, så att personer från olika sällskap inte rör sig i dem samtidigt.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

Vi rekommenderar användning av en ansiktsmask för besökare över 12 år.

Guidningar

Dagliga publika guidningar ordnades på Tavastehus slott, inom ramarna för de gällande coronarestriktionerna. Vi har planerat säkra rutter för guidningarna för grupper och vid behov använder guiderna ljudåtergivningsanordningar för att garantera nödvändigt avstånd.

Evenemang

Samtliga publika evenemang på Tavastehus slott har inhiberats fram till slutet av januari 2022. Kontrollera alltid närmare information på museets webbplats.

Museibutiker och museirestauranger

Museibutiken har alltid öppet när museet är öppet. Städningen i butiken är effektiviserad och säkerhetsavstånden beaktas.

Möten, fester och övriga tillställningar

I Tavastehus slotts lokaler och Museirestaurangens lokaler i Tavastehus slott är det möjligt att ordna möten, fester och andra privata tillställningar inom ramarna för vid vartdera tillfälle gällande restriktioner och rekommendationer. Arrangören för tillställningen måste ta hand om gästernas säkerhet så att tillräckliga säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien genomförs. I lokalerna för Museirestaurangen på Tavastehus slott och sommarcaféet samt på alla toaletter finns det möjlighet att desinficera händerna.

Ansiktsmask

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask, enligt lokala rekommendationer ang. ålder. Vänligen ha vid behov med dig en egen ansiktsmask, eftersom vi inte delar ut ansiktsmasker till museibesökarna. Ansiktsmasker säljs också i museibutiken på Tavastehus slott.

Covidintyget

Covidintyget (s.k. coronapass) förutsättas av besökare som har fyllt 16 år.

Frisk till museet

Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gällande Tavastehus slott följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Södra Finland och Tavastehus stads regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibera tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster på Tavastehus slott.

Följ gärna Tavastehus slotts webbplats och sociala medier på Facebook och Instagram.


Uppdaterad 11.1.2022