Säkra museibesök på Olofsborg

Webbbutik


Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Olofsborgs syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Olofsborgs lokaler städas effektiviserat. Vi önskar att kunder som besöker Olofsborg följer de gällande anvisningarna.

Vår personal bistår med rådgivning och anvisar kunderna vid behov samt övervakar att säkerhetsavstånden och begränsningarna gällande antalet besökare genomförs.

Vi ger besökarna möjlighet att desinficera sina händer i synnerhet vid ingången och biljettförsäljningen, men även på andra platser. I Olofsborgs historiska basutställning har pekskärmen stängts av. I Olofsborg fäster vi särskild uppmärksamhet vid trånga utrymmen. Med anledning av detta är tornen och Lillhertigens sal stängda.

Vi rekommenderar kortbetalning.

Vi rekommenderar användning av en ansiktsmask för besökare över 12 år.
Covidintyg krävs inte.

Guidningar


I sommar ordnas dagliga guidningar för allmänheten på Olofsborg. Guidningarna ordnas främst utomhus. Den maximala gruppstorleken genomförs i enlighet med vid vartdera tillfälle gällande restriktioner. Vi har planerat säkra rutter för rundvandringarna och guiderna använder ljudåtergivningsanordningar för att garantera nödvändigt avstånd.

Evenemang

Kontrollera alltid närmare information om evenemangen på vår webbplats.

Museibutiker och museirestauranger


Museibutiken har alltid öppet när museet är öppet. I museirestaurangen följs de anvisningar och direktiv som statsrådet ger för restauranger.

Möten, fester och övriga tillställningar

Det är möjligt att arrangera möten, fester och övriga tillställningar inomhus och utomhus på begränsade områden i Olofsborg. Vid bokningen av evenemangen följer vi vid vartdera tillfälle gällande rekommendationer för begränsning av sammankomster. Osuuskauppa Suur-Savos försäljningstjänst ansvarar för bokningen av evenemangen.

Ansiktsmask

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask, enligt lokala rekommendationer ang. ålder. Vänligen ha med dig vid behov en egen ansiktsmask, eftersom vi inte delar ut ansiktsmasker till museibesökarna. I Olofsborgs museibutik säljs enskilt förpackade ansiktsmasker för engångsbruk.

Frisk till museet


Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gällande Olofsborg följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Östra Savolax och Östra Savolax sjukvårdsdistrikts regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibera tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Olofsborg.

Följ gärna Olofsborgs webbplats och sociala medier på Facebook och Instagram


Updaterad den 28.6.2021