Kulturell hållbarhet

Ett centralt syfte med vår verksamhet är att främja kulturell hållbarhet. Dessutom iakttar vi för egen del social, ekologisk och ekonomisk ansvarsfullhet och förutsätter det också av våra partner. Dessa principer återspeglas i vårt samlingsarbete, tjänsterna på våra museer och slott och i vårt program.

För oss på Nationalmuseet innebär kulturell hållbarhet att den kulturella mångfalden bevaras som egenvärde, att det finns möjlighet till dialog mellan olika kulturer samt att sådana kulturella verksamhetssätt som främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet såväl lokalt som globalt stärks.

Vi vidgar uppfattningen om både vad som är finländskt och av dess globala verksamhetsmiljö. Utställningar och evenemang om olika kulturer och ur olika perspektiv är viktiga vid sidan om teman som tangerar Finland. Vi är ett nationalmuseum också för de utlänningar som bor här.

Vi samlar och undersöker i kulturarv tillsammans med de människor och sammanslutningar som producerar och använder det. Vi producerar kunskapsmässigt och fysiskt tillgängliga tjänster som ger mervärde till olika publiker. Samtidigt som vår uppfattning om den nationella kulturen förändras och utvidgas värnar vi om det som visat sig vara bra. Principer avseende demokrati, jämlikhet och rättsstat hör till vårt mest värdefulla arv. Viljan och förutsättningarna att sträva efter ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart liv är våra gemensamma nationella resurser och en del av vår tids Finlandsbild.