Var finns vi?

Finlands nationalmuseum ansvarar för programmet och publikarbete på tio museer och slott på olika håll i Finland. De är alla historiskt värdefulla byggnader och de flesta av dem förvaltas av Senatsfastigheter som sköter dem i samarbete med Museiverket.

De historiskt sett äldsta byggnader är Tavastehus slott i Tavastehus, Olofsborg i Nyslott och Villnäs slott i Villnäs. Den nyaste byggnaden är Maritimcentret Vellamo i Kotka som byggdes på 2000-talet. Finlands sjöhistoriska museum är verksam i byggnaden sedan 2008.

Nationalmuseets huvudbyggnad på Mannerheimvägen blev färdig 1910 och öppnades 1916. Den nationalromantiska byggnaden av arkitektbyrån Gesellius-Lindgren-Saarinen representerade sin tids allra modernaste europeisk museiarkitektur och symboliserade samtidigt museets centrala roll vid uppbyggnaden av den finländska identiteten. I anslutning till Nationalmuseet planeras en tillbyggnad som utökar verksamheten i betydlig grad.

På Fölisöns friluftsmuseum på en grönskande rekreationsö i Helsingfors finns över 80 folkliga byggnader från 1700–1900-talen. Unika hemmuseer är Ekudden, känt som president Urho Kekkonens hem; ateljéhemmet Hvitträsk för arkitektbyrån Gesellius-Lindgren-Saarinen samt den kejserliga fiskestugan Langinkoski. Fängelset intill Tavastehus slott grundades som straffanstalt 1871 och är nu Finlands enda fängelsemuseum.

Nationalmuseets samlingar förvaras, konserveras och undersöks på Museiverkets samlings- och konserveringscenter i Vanda. Dessutom förvaras en del av samlingarna i Orimattila fram till 2025. Du kan bläddra bland museets samlingar i det digitala biblioteket Finna.