Kansallismuseo Atlas pihapuisto JKMM Arkkitehdit hero

Det Nya Nationella

Under 2019 pågick en arkitekturtävling där uppgiften var att planera en tillbyggnad bredvid Nationalmuseets historiska byggnad i Helsingfors. Det vinnande bidraget ATLAS av JKMM Arkkitehdit offentliggjordes i december 2019. Om projektet framskrider som planerat står tillbyggnaden färdig cirka 2025. Målet är att Nationalmuseets historiska byggnad, tillbyggnaden samt den öppna gårdsparken som står till förfogande för stadsevenemang och sammanslutningar året runt skapar en unik helhetsupplevelse.

Tillbyggnaden kommer att möjliggöra produktion av stora internationella utställningar på Nationalmuseet. Utöver utställningar lämpar sig de förvandlingsbara lokalerna för mångahanda kultur-, konst- och fritidsevenemang, konferenser och tillställningar. Läs mer om arkitekturtävlingen det Nya Nationella och tävlingsbidragen.