KM kotiinpaluu 2000x1000px verkkosivu

KOMMANDE: Mäccmõš, maccâm, máhccan – hemkomsten

Öppet idag 11—18
31.10.2021 00:00 — 27.2.2022 00:00

Utställningen öppnas 31.10.2021. Finlands nationalmuseum återlämnar 2021 de cirka 2 000 samiska föremålen i museets samlingar till samesamhället, för förvaltning av Samemuseet Siida. Med utställningen firar vi denna internationellt betydande repatriering, det vill säga återlämning.

Utställningen innehåller cirka 150 föremål från den samiska samlingen samt arkivmaterial, fotografier och verk av samiska konstnärer. Den samiska samlingen vid Finlands nationalmuseum har uppstått genom 170 års insamlingsverksamhet åren 1830–1998. Föremål som införskaffades till samlingen under olika tidsperioder avspeglar den egna tiden och insamlarnas uppfattningar och värderingar. Utställningen lyfter fram kulturarvets betydelse för människan och identiteten, och får besökaren att fundera över betydelsen och ägarskapet vid hanteringen av kulturarvet. Repatrieringen berättar om en samhällsförändring och pågående förändringar i museiverksamheten.

Planeringen och det tvärkonstnärliga genomförandet av utställningshelheten görs tillsammans med aktörer inom samesamhället och Samemuseet Siida. Den samiska aktivisten Petra Laiti ansvarar för den innehållsmässiga styrning. Den samiska bildkonstnären Outi Pieski ansvarar för urvalet av konst och den visuella styrningen. Utställningen produceras av Finlands nationalmuseum.